Menu

Cart

Content

OD 22.3. - DO 8.4.2018 bude z technických príčin pozastavené vybavovanie objednávok. Všetky prijaté objednávky v tomto termíne budú vybavené postupne od 9.4.2018.

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný v elektronickom obchode www.garnex.sk

 

Spoločnosť Adriana Kavická – Garnex zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

 

       Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom

       Záruka zaniká , pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe


Dôležité upozornenie !
Prosím uschovajte si nadobúdací doklad o kúpe tovaru / faktúru, poklad. Bloček/.

Faktúru je potrebné predložiť pri uplatnení reklamácie .

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.. Záruka je platná v prípade dodržania záručných podmienok a návodu na montáž, umiestnenie a používanie.

           VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
b) doručenie kópií faktúry, záručného listu, ak bol súčasťou,  prípadne potvrdenia montáže a podrobný popis reklamovanej vady.

V osobitných prípadoch na základe vzájomnej dohody je možné uskutočniť ohliadku reklamovaného tovaru aj u zákazníka. Za dátum začatia reklamačného konania sa považuje obhliadka reklamovaného tovaru osobou poverenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o začatí reklamačného konania.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu z dôvodu, že je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
– vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobo určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

POZOR!!! Dôležitá informácia pre zákazníkov pri kúpe boxov !!! Pri montáži boxov je dôležité dodržať montážny priestor podľa priloženého návodu na montáž a ponechať box voľne vyberateľný bez búracích prác.

UPOZORNENIE :

Masážne a parné boxy od dodávateľa  Arttec s.r.o.  a  Hopa s.r.o. doporučujeme osadiť a oživiť autorizovanou firmou s platným poverením vydaným spoločnosťou , ktorá zákazníkovi vydá potvrdenie o montáži a oživení boxu.

 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Adriana Kavická - Garnex / ďalej ako predávajúci / týmto reklamačným

poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa v znení

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka riadne

informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe

uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde

môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim ( § 619 ods.

1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe

( § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov ( §620 Občianskeho

zákonníka), ak nie je uvedené inak.

2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621Občianskeho

zákonníka).

3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste

predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu

u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je

povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a

kupujúcim.( § 625 Občianskeho zákonníka).

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby,  keď kupujúci po skončení

opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru,

začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( § 627 Občianskeho

zákonníka). Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy

odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok ( § 18 ods. 4 zákona č.

250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa).

5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru,  pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa

neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 Občianskeho zákonníka).

6. Predávajúci nezodpovedá za vady:

a) spôsobené mechanickým poškodením tovaru

b) nesprávnou manipuláciou ( či už kupujúcim alebo inštalatérom/

c) nesprávnym skladovaním výrobk

d) neodbornou inštaláciou ( chyby a škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej inštalácie výrobku

e) nesprávnym používaním

f) nevhodným spôsobom čistenia alebo údržby

g) z dôvodu usadzovania vodného kameňa, o čo sa zákazník pravidelne nestaral.

 

V rámci záručnej opravy budú odstránené všetky chyby jednoznačne vyplývajúce z výrobných nedostatkov alebo materiálových chýb.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE :

Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je zákazník povinný :

        predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu , že tovar bol kúpený od predávajúceho

( v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu )

        doložiť presný popis závady , pre ktorý zákazník tovar reklamuje

        pre upresnenie a ukážku reklamácie na diaľku po dohode s predávajúcim zákazník  doloží  fotodokumentáciu o vade tovaru,  prípadne reklamovanej časti výrobku

        v prípade,  že sa jedná o výrobok (napr. sprchový box), ktorý bol osadený a oživený autorizovanou firmou , predložiť o tom doklad.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo časti tovaru

b) výmenou tovaru alebo časti tovaru

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní .

 

 

Kúpeľňové štúdio Garnex.

 

Adriana Kavická - GARNEX

Družstevná 500

Stará Turá, 916 01

tel. +421 918 686 609

email. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

OTVARACIE HODINY:
PONDELOK 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30 
UTOROK     8:00 - 12:00 12:30 – 16:30
STREDA      8:00 - 12:00 12:30 – 16:30 
ŠTVRTOK   8:00 - 12:00 12:30 – 16:30 
PIATOK      8:00 - 12:00 12:30 – 17:00 
SOBOTA, NEDEĽA - ZATVORENÉ

 

Užívateľské menu

Naše služby poskytujeme v rámci celého Slovenska

Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Beluša, Bernolákovo, Bojnice, Bošany, Brezno, Brezová pod Bradlom, Bytča, Čadca, Čaňa, Čierna nad Tisou, Čierne, Čierny Balog, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Dvory nad Žitavou, Fiľakovo, Gabčíkovo, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Ivanka pri Dunaji, Jarovnice, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, Komjatice, Košice, Kráľovský Chlmec, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Kúty, Kysucké Nové Mesto, Lednické Rovne, Lendak, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Močenok, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nemšová, Nesvady, Nitra, Nižná, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,Oščadnica, Palárikovo, Partizánske, Pavlovce nad Uhom, Pezinok, Piešťany, Podbrezová, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rabča, Rajec, Raková, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Skalité, Sládkovičovo, Sliač, Smižany, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Strážske, Stropkov, Stupava, Sučany, Svätý Jur, Svidník, Svit,Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín - Stráže, Šenkvice, Šoporňa, Štiavnik, Štúrovo, Šurany, Terchová, Tisovec, Tlmače, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Trstená, Turany, Turčianske Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Tvrdošovce, Veľké Kapušany, Veľké Rovné, Veľké Úľany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vranov nad Topľou, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zákamenné, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina...

Prihlásenie or Registrácia